‡Å JANA REVEDIN O UNIV PROF DI DR TECHN ARCHITEKTIN